Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

MOL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem: „Prezentacja oprogramowania firmy na spotkaniach podczas konferencji branżowych w USA przez firmę MOL Sp. z o.o szansą na rozwój spółki”.

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest nawiązanie współpracy z firmami amerykańskimi w zakresie dystrybucji naszego oprogramowania w USA. Celem dodatkowym jest poznanie rynku oraz oczekiwań i wymagań amerykańskich bibliotek, w tym bibliotek szkolnych, w zakresie systemów informatycznych. Zadanie realizowane jest poprzez prezentację oprogramowania firmy na spotkaniach podczas konferencji branżowych w USA.

Okres realizacji:

30.09.2017 - 31.07.2018

 

Projekt unijny - znaki graficzne