MOL NET+ - aktualizacja 19.1

Date of the event: 2020-01-30
MOL NET+

W styczniowych aktualizacjach wprowadzaliśmy jak zwykle sporo poprawek zgłaszanych przez Państwa problemów. Dziękujemy za te zgłoszenia. Wprowadziliśmy również parę zupełnie nowych funkcji (o czym poniżej).

Proszę zwrócić uwagę, że zmiany wprowadzamy w turach. Wszystko po to, żeby maksymalnie skrócić przerwy. Zależnie od tego na jakim serwerze jest Państwa instalacja mogli dostać nową wersję innego dnia, ale do końca stycznia wszyscy powinni już korzystać z najnowszej wersji.

Główne zmiany:

  • Synchronizacja BN. Możliwość podjęcia decyzji czy pobierany z Biblioteki Narodowej opis bibliograficzny ma być uaktualniany zgodnie ze zmianami w Bibliotece Narodowej (automatycznie synchronizowany), czy pozostawiony do dowolnej edycji. To duża i skomplikowana funkcja, więc wprowadzamy ją stopniowo (informację o włączeniu jej dostaną Państwo w osobnej wiadomości).
  • Rezerwacje bibliotekarskie. Wprowadziliśmy możliwość wykonywania rezerwacji w imieniu czytelnika. Można to zrobić po wejściu na jego konto, w panelu „Rezerwacje”.
  • Nowy raport „Ranking tytułów”. Raport pozwala zbadać popularność obecnych w bibliotece tytułów. Liczymy na to, że raport będzie pomocny m.in. przy rozliczaniu się z zakupów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRC). Proszę zwrócić uwagę, że raport jest filtrowany według daty wpisu egzemplarzy. Można jednak wyłączyć filtrowanie po dacie i wówczas otrzyma się pełny ranking najpopularniejszych tytułów.
  • Filtrowanie darmowych podręczników. Możliwość odfiltrowania darmowych podręczników z kolejnych raportów statystyk udostępniania: Raportu syntetycznego, okresowego i dziennego, Raportu struktury wypożyczeń, Rankingu czytelników, Liczba czytelników i aktualny stan wypożyczeń. Proszę pamiętać, że filtrowanie działa tylko wtedy gdy nadają Państwo prawidłowe sposoby nabycia dla podręczników. Czyli: „P-podręczniki”, „P-podręczniki MEN” lub „P-ćwiczenia”. Najlepiej wybierać sposób nabycia z listy, wówczas uniknie się pomyłek.
  • Masowe akcje na zeszytach czasopism. Możliwość wykonywania akcji masowych na czasopismach: edycja, usuwanie oraz odznaczanie.
  • Liczba egzemplarzy w indeksach opisów. Możliwość podliczenia egzemplarzy danego tytułu w module „Opracowanie”, zakładce „Opisy” poprzez kliknięcie na ikonkę 'sumy' przy każdym prezentowanym indeksie.