REGULAMIN STREFY KLIENTA

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH W STREFIE KLIENTA

MOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37 zwana dalej MOL.

STREFA KLIENTA

MOL utrzymuje i prowadzi dla Klientów „Strefę Klienta” w celu wywiązania się z obowiązku świadczenia serwisu oferowanego oprogramowania zgodnie z podpisanymi z Klientami umowami.

„Strefa Klienta” to serwis internetowy, gdzie Klienci z aktywną umową serwisową mają możliwość założenia spraw serwisowych oraz dostęp do materiałów jak podręcznik, instrukcje instalacji itp.

REJESTRACJA W STREFIE KLIENTA

Rejestracja w „Strefie Klienta” jest niezbędna, aby skorzystać z możliwości oferowanych przez Strefę Klienta. Bez wypełnienia formularza rejestracji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych z celu realizacji zapisów umowy, korzystanie z serwisu nie będzie możliwe.

Każda rejestracja w „Strefie Klienta” jest potwierdzana (aktywowana) ręcznie. Administrator zastrzega sobie prawo do nieaktywowania konta, jeśli wprowadzone w formularzu rejestracyjnym dane nie odpowiadają danym przekazanym w umowie, lub istnieje ryzyko, że wpisane dane nie należą do osoby wypełniającej formularz.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU „STREFA KLIENTA”

Warunki korzystania z serwisu „Strefa Klienta”:

  1. Posiadanie aktywnej umowy serwisowej z:
    • firmą MOL, lub
    • firmą VULCAN sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołowska 6 we Wrocławiu i posiadanie oprogramowania, którego producentem jest firma MOL (tj. MOL NET+, MOL Optivum, MOL 2000, MOL DOS).
  2. Wypełnienie formularza rejestracji.
  3. Poprawna weryfikacja tożsamości i praw osoby rejestrującej się przez pracownika firmy MOL.
  4. Osoba ma zawsze prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu „Strefa Klienta”. W celu usunięcia konta ze „Strefy Klienta” wraz z wprowadzonymi do formularza rejestracji danych, prosimy o mail na adres: mol@mol.com.pl.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze „Strefy Klienta” należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Korzystanie ze „Strefy Klienta” może być uzależnione od włączenia JavaScript w przeglądarce oraz akceptacji cookies (ciasteczka muszą być włączone, ponieważ są niezbędne do logowania).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MOL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu „Strefy Klienta” nie leżące po stronie MOL lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

MOL posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów zamieszczonych w „Strefie Klienta”. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody MOL.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób korzystających ze „Strefy Klienta” będą przetwarzane przez MOL w celu świadczenia usług w obrębie umowy. Administratorem danych osobowych jest MOL. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym „Strefa Klienta” znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na www.mol.pl.