Dane spółki

MOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000193927
REGON 191682333
NIP PL5861988228
Kapitał zakładowy 257.040 PLN