Migracja z MOL Optivum do MOL NET+

MOL NET+ to najnowocześniejszy system dla bibliotek szkolnych w Polsce. Jedyny w pełni chmurowy, program pozwala na obsługę wszelkich procesów, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Program MOL NET+ jest następcą znanego i popularnego MOL-a Optivum i dostępny jest na rynku od października 2014 roku. Obecnie funkcjonuje już w tysiącach szkół na terenie całego kraju!

Pełny opis MOL NET+ znajduje się →tutaj, natomiast infomacje o MOL Optivum znajdują się poniżej.

Logo MOL NET+

Program MOL Optivum znacznie przyspiesza proces tworzenia katalogu bibliotek szkolnych. Każdy nowy nabytek wystarczy opisać tylko raz, a jego karta katalogowa znajdzie się natychmiast we wszystkich katalogach. System posiada mechanizmy, które pozwalają na znaczne przyspieszenie budowy katalogu: możliwość pobierania opisów bibliograficznych poprzez serwer Z39.50 oraz relacyjne słowniki haseł przedmiotowych, formalnych i serii.

Pracując z programem, zarówno wypożyczanie książek, jak i przeprowadzanie skontrum można znacznie uprościć przez wykorzystanie, na wzór najnowocześniejszych bibliotek, naklejek z kodami kreskowymi. Oznacza się nimi książki oraz karty biblioteczne. Potrzebne informacje o wypożyczeniu i zwrocie książek przekazuje się do programu, używając czytnika kodów.

Prawdziwie nowoczesna biblioteka swoje usługi oferuje również w internecie. Program uzupełnia szkolną witrynę WWW o pełny dostęp do katalogu biblioteki, gdzie czytelnik ma możliwość podglądu swojego konta. W ten sposób katalog jest dostępny nie tylko z każdego komputera podłączonego do szkolnej sieci, ale również z zewnątrz szkoły.

MOL Optivum to program, który służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania różnych rodzajów dokumentów bibliotecznych. Pozwala na szybszą, łatwiejszą i wydajniejszą pracę bibliotekarza. Jest następcą programu MOL 2000+, który został umieszczony w wykazie środków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr 1675/2004).

Program może być stosowany w bibliotece obsługującej:

 • pojedynczą szkołę,
 • zespół szkół.

Współpraca

MOL Optivum współpracuje z programami firmy Vulcan:

 • Sekretariat Optivum (przejmuje dane osobowe czytelników – uczniów),
 • Kadry Optivum (przejmuje dane osobowe czytelników – nauczycieli).

OPRACOWANIE

Zgodnie z normami

 • Program jest przystosowany do wymiany danych zapisanych w formacie MARC 21.
 • Opracowanie zbiorów odbywa się zgodnie z normą PN-82/N-01152.

Możliwość pobierania gotowych opisów

 • Nowe opisy bibliograficzne można wprowadzać poprzez:
 • pobieranie opisów bibliograficznych bezpośrednio do programu z bazy danych Biblioteki Narodowej (poprzez serwer Z39.50),
 • pobieranie opisów w formacie ISO 2709, np. z katalogu KARO,
 • import opisu z innej bazy danych i uzupełnienie go o niezbędne informacje ,
 • samodzielne utworzenie opisu .
 • Program przejmuje opisy bibliograficzne z Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej oraz z Opisów bibliograficznych lektur z języka polskiego Elżbiety Sobiborowicz; słownik haseł wzorcowych ze Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej lub ze Słownika haseł wzorcowych dla bibliotek szkolnych Elżbiety Sobiborowicz; kartotekę zagadnieniową z Bibliografii Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej.
 • MOL Optivum umożliwia także wszechstronną wymianę danych pomiędzy bibliotekami stosującymi pozostałe oprogramowania firmy MOL – PATRON oraz LIBRA 2000.
 • Relacyjne słowniki haseł przedmiotowych, formalnych i serii zapewniają jednolitość haseł, dodatkowo system tworzenia odsyłaczy całkowitych i uzupełniających umożliwia stworzenie wysokiej jakości katalogu.

Automatyzm działania

 • Opisy bibliograficzne automatycznie uzupełniane są o obowiązujące znaki umowne.
 • Raz wprowadzony opis bibliograficzny automatycznie pojawia się w odpowiednich katalogach (alfabetycznym, tytułowym, UKD, serii lub przedmiotowym).
 • Przy opracowywaniu nowej pozycji można dodać opis wraz z egzemplarzami tworząc odpowiednie zapisy we właściwych księgach inwentarzowych.

Swobodne wyszukiwanie opisów

 • Wyszukanie dowolnego fragmentu opisu bibliograficznego (możliwość określenia do trzech różnych informacji wyszukiwawczych).
 • Przeszukanie katalogów: alfabetycznego, tytułowego, przedmiotowego, UKD, serii.
 • Dodatkowo można zawęzić wyszukiwanie do typu dokumentu oraz roku wydania.

UDOSTĘPNIANIE

 • Program prowadzi listę czytelników z podziałem na uczniów i nauczycieli.
 • Rejestrowane jest każde wypożyczenie, zwrot i prolongata.
 • Automatycznie tworzone są karty analityczne czytelników i karty książek.
 • Program umożliwia określenie regulaminowych okresów wypożyczeń oddzielnie dla uczniów i nauczycieli oraz lektur i czasopism.
 • Przechowywane przez program dane osobowe czytelników są kodowane zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Program automatycznie zbiera i przetwarza informacje statystyczne oraz tworzy liczne raporty statystyczne.
 • Wykonuje automatycznie promocję czytelników na koniec roku szkolnego (przenosi wszystkie klasy o jeden poziom wyżej).
 • Program realizuje zamówienia z programu Molik – Bajeczny Katalog Dziecięcy.

GROMADZENIE

 • Tworzy elektroniczną wersję księgi inwentarzowej (zgodną z wszelkimi normami).
 • Zawiera mechanizmy służące do wygodnego przeprowadzenia skontrum:
 • Automatycznie tworzy raport ze skontrum
 • Umożliwia prowadzenie inwentaryzacji współbieżnie z kilku końcówek sieci komputerowej
 • Zachowuje ciągłość numeracji ubytków przy przejściu z rejestracji papierowej na rejestrację elektroniczną.
 • Umożliwia obsługę czasopism tworząc dla nich oddzielny katalog, karty akcesji oraz odrębne karty wypożyczeń dla każdego czytelnika.
 • Przy katalogowaniu książek zakupionych przed 1 stycznia 1995 r. program rejestruje ich ceny w starych złotych, a przy tym automatycznie przelicza te wartości w trakcie obliczania wartość księgozbioru (zgodnie z zaleceniami MEN i MkiDN).

OPAC WWW - KATALOG INTERNETOWY DLA CZYTELNIKÓW

 • Dodatkowy moduł umożliwiający dostęp do katalogu biblioteki za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.
 • Dostęp może być realizowany zarówno lokalnie – np. w szkolnej pracowni komputerowej, jak i  poprzez internet.
 • Moduł MOL WWW można łatwo wkomponować w szkolną witrynę internetową. Kolorystyka i kroje czcionek mogą być dobrane odpowiednio do stylu witryny. Bibliotekarz poprzez ustawienia programu uaktywni odpowiednie dla biblioteki funkcje tego modułu.
 • Za pomocą programu czytelnik może wyszukiwać interesujące go informacje w pięciu katalogach.
 • Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do swojego konta gdzie ma podgląd na zaległości, wypożyczenia i zamówienia.
 • Biblioteka w katalogu internetowym publikuje swoje zestawienia (np. nowości, zestawienia lektur).
 • Serwis może być wykorzystywany w codziennej pracy biblioteki, na lekcjach bibliotecznych - jako przykład elektronicznego katalogu oraz na lekcjach informatyki - jako przykład bazy danych dostępnej w internecie.
Opracowanie - Biblioteka Narodowa
Słownik wydawców
Lista czytelników
Skontrum (inwentaryzacja)
 • Program jest przystosowany do pracy z wykorzystaniem kodów kreskowych.
 • Kody kreskowe są stosowane przy identyfikacji zbiorów zarówno przy przeprowadzaniu skontrum jak i realizacji wypożyczeń i zwrotów.
 • Każdą pozycję zbiorów należy zaopatrzyć w nalepkę kodową oraz uzupełnić jej dane o numer kodowy.
 • Czytelników należy zaopatrzyć w kodowane karty biblioteczne i uzupełnić ich dane osobowe o numer kodowy karty.
 • Stosowanie kodów nie wyklucza możliwości identyfikacji czytelników lub zbiorów w tradycyjny sposób.
 • Kody kreskowe można wdrażać stopniowo (poczynając np. od nowych pozycji).

Wymagane dodatkowe oprzyrządowanie:

 • czytniki kodów kreskowych (pracujące w trybie tzw. emulacji klawiatury, pozwalające na odczyt kodów typu EAN 13 i Interleaved 2/5),
 • nalepki kodowe na książki i inne zbiory oraz karty biblioteczne dla czytelników (dostarczane przez producenta programu – firmę MOL).

MOL Optivum jest oparty na bazie SQL, co zapewnia użytkownikom gwarancję bezpieczeństwa bazy. Łatwa do przeprowadzenia i automatycznie przypominająca o sobie archiwizacja skutecznie uniemożliwia utratę wprowadzonych danych.