Program dla bibliotek szkolnych - MOL NET+

Nowoczesna biblioteka szkolna

MOL NET+ to nowoczesny program do obsługi biblioteki szkolnej. Ułatwia codzienną pracę bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie wypożyczeń.

Katalog biblioteki dostępny jest dla uczniów o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o MOL NET+

 • Zamów podręczniki w Nowej Erze
 • Dzięki integracji MOL NET+ z Nową Erą pobierz opisy i egzemplarze zamówionych podręczników do księgozbioru
 • Wydrukuj raport rozbieżności między zamówieniem a dostawą
 • Wykorzystaj zaoszczędzony czas!
 • Zgłoś prośbę o dołączenie ponad 5800 lektur online do MOL NET+
 • Przekaż uczniom, że mogą przez program w Twojej bibliotece odnaleźć odpowiednie pozycje

MOL NET+ jest jedynym systemem dla bibliotek szkolnych zintegrowanym jednocześnie z Nową Erą, Biblioteką Narodową i Wolnymi Lekturami!

 • Bezpieczeństwo wszystkich danych biblioteki, które gromadzone są na przystosowanym do tego celu serwerze.
 • Dane przechowywane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Brak potrzeby wsparcia informatycznego po stronie szkoły - administrowanie programem odbywa się po stronie dostawcy oprogramowania.
 • Gwarancja posiadania zawsze aktualnej wersji programu - aktualizacje przeprowadzane są automatycznie - bez przerywania pracy biblioteki.
 • Brak konieczności tworzenia kopii zapasowych bazy danych - archiwizacje są wykonywane automatycznie, bez wpływu na pracę biblioteki.

Wykorzystanie nowych rozwiązań i technologii oraz przeniesienie systemu "w chmurę" sprawia, że system staje się nie tylko narzędziem pracy dla nauczyciela bibliotekarza - efekt jego wdrożenia jest odczuwalny przez całą społeczność szkolną.

 • Pozwala na szybkie opracowywanie posiadanych zbiorów dzięki: prostemu kopiowaniu już istniejących w bazie opisów, masowemu dodawaniu nowych zasobów oraz łatwemu wyszukiwaniu i filtrowaniu wyników wyszukiwania opisów w Bibliotece Narodowej.
 • Rejestruje każde wypożyczenie, zwrot i prolongatę. Pozwala od razu znaleźć wszystkie rezerwacje czy zaległości konkretnego czytelnika, klasy lub szkoły, z wybranej daty.
 • Umożliwia równoległą pracę nad opracowywaniem zbiorów i udostępnianiem zasobów.
 • Tworzy wszystkie niezbędne okresowe sprawozdania statystyczne z pracy biblioteki.
 • Pozwala na przeprowadzanie różnorodnych działań na wielu czytelnikach jednocześnie np. usuwanie, promocję na koniec roku szkolnego, czy zablokowanie i odblokowanie konta w OPAC.
 • Umożliwia zastosowanie kodów kreskowych, ułatwiając tym samym rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz prowadzenie kontroli zbiorów (skontrum).
 • Zamówienie kodów kreskowych, kart bibliotecznych i czytników dokonuje się z poziomu programu - jednym kliknięciem.
 • Umożliwia indywidualne zdefiniowanie regulaminowych okresów wypożyczeń (oddzielnie dla uczniów i nauczycieli, podręczników, lektur, czasopism).
 • Obsługuje proces ewidencji bezpłatnych podręczników.
 • Pozwala na prowadzenie ewidencji zajęć, dzięki wykorzystaniu tzw. Dziennika biblioteki szkolnej.
 • Posiada rozbudowaną funkcję tworzenia raportów i statystyk, które mogą być prezentowane również w formie graficznej.
 • Zapewnia bieżącą kontrolę stanu zbiorów - zarówno pod kątem ilości jak i wartości.
MOL NET+ opracowanie
MOL NET+ statystyka czytelnika
Katalog on-line MOL NET+

Wdrożenie MOL NET+ w bibliotece podnosi efektywność pracy dzięki możliwości równoległego opracowywania zbiorów oraz udostępniania zasobów czytelnikom.

 • Dziennik umożliwia szczegółową rejestrację wszystkich czynności i działań realizowanych przez personel biblioteki. Każde rejestrowane zdarzenie przypisane jest do odpowiednich nauczycieli bibliotekarzy, dzięki czemu jednocześnie prowadzona jest odrębna dokumentacja pracy poszczególnych osób.
 • Biblioteka ustala własną klasyfikację rejestrowanych działań, logicznie grupując je w odpowiednich kategoriach.
 • W odrębnej ewidencji rejestrowany jest plan pracy biblioteki.
 • Elastyczne opcje wydruku zapisów dziennika pozwalają na sporządzenie papierowej dokumentacji pracy biblioteki z dowolnego okresu i w określonym zakresie rzeczowym.

Wykorzystanie nowych rozwiązań i technologii oraz przeniesienie systemu "w chmurę" sprawia, że system staje się nie tylko narzędziem pracy dla nauczyciela bibliotekarza - efekt jego wdrożenia jest odczuwalny przez całą społeczność szkolną.

 • Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z 30 maja 2014 wprowadziła m.in. obowiązek gromadzenia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej (art. 22aj). MOL NET + zapewnia prowadzenie prawidłowej ewidencji oraz rejestrowanie obrotu podręcznikami (art. 22ak).
 • Biblioteka będzie dysponować zawsze aktualną informacją o stanie podręczników, niezbędną do zapewnienia wymaganego przez Ustawę rozliczania dotacji celowej na podręczniki oraz otrzymywanych bezpłatnych podręczników.
MOL NET+ darmowe podręczniki
 • Umożliwia pobieranie gotowych opisów z katalogu Biblioteki Narodowej.
 • Umożliwia kopiowanie opisów obecnych w lokalnej bazie biblioteki.
 • Posiada wbudowane słowniki pomocnicze z których bibliotekarz pobiera gotowe elementy opisów, np. nazwy wydawców czy tytuły serii.
 • Pozwala na budowanie jednorodnej kartoteki haseł autorskich.
 • Automatycznie tworzy karty analityczne czytelników i karty książek.

MOL NET+ umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na "zewnątrz" do przeglądania i wypożyczania książek. Katalog internetowy (OPAC) jest udostępniany czytelnikom automatycznie od pierwszego dnia uruchomienia systemu (bez potrzeby instalacji). Czytelnicy otrzymują:

 • Automatyczne przejście pomiędzy kontem w MOL NET+ a kontem ucznia w dzienniku elektronicznym UONET+.
 • Intuicyjne wyszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu).
 • Zawężanie listy z wynikami za pomocą doskonale znanego uczniom mechanizmu faceted search.
 • Możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy).
 • Podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości czy zestawienia lektur.
 • Możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przetrzymywanych.
Katalog on-line MOL NET+ filtrowanie
Katalog on-line MOL NET+ opis

MOL NET+ jest instalowany na serwerach dostawcy oprogramowania (w tzw. chmurze). Oznacza to, że szkoła nie musi posiadać kosztownego zaplecza technicznego ani specjalistycznego wsparcia informatycznego. Wystarczą zwykłe komputery z dostępem do internetu.

Dzięki katalogowi internetowemu uczniowie mogą komfortowo wypożyczać zasoby korzystając również z telefonów komórkowych oraz tabletów. 

Przeniesienie danych do MOL NET+ możliwe jest z dowolnego programu bibliotecznego dla szkół.

Referencje MOL NET+
Wymagania sprzętowe (minimalne): Wymagania systemowe:

komputer z procesorem dwurdzeniowym, min. 2,8 GHz (zalecane 3,5 GHz)

przeglądarka internetowa wydana w ciągu ostatnich 5 lat (zalecany np. Firefox; nie zalecany np. Internet Explorer; IE nie będzie w ogóle wspierany od 2021 roku)

2 GB pamięci operacyjnej RAM (zalecane 4 GB RAM)

dowolny system operacyjny (dowolny, ale aktualizowany system; nie zalecamy np. Windows XP, ponieważ od wielu lat nie ma już dla niego aktualizacji)

rozdzielczość ekranu: 1024x768(*)

(*) program dla biblioteki (LMS) działa w mniejszym oknie (nawet na tablecie), ale może być mniej wygodny w obsłudze;

katalog biblioteczny (OPAC) działa bez problemu nawet na komórkach (jest responsywny)

łącze internetowe 

 

 

Wyłącznym dystrybutorem programu MOL NET+ jest nasz partner, firma VULCAN z Wrocławia:

tel. 71 757 29 29

VULCAN sp. z o.o.
ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław
 
https://www.vulcan.edu.pl/

Szczegółowe informacje wraz z cenami znaleźć można na stronie internetowej firmy VULCAN.

Zamówienie na MOL NET+ można złożyć przez FORMULARZ.