MOL NET+ 15.2

Data wydarzenia: 2017-05-19
MOL NET+

Wydaliśmy nową wersję MOL NET+, a w niej m.in.:

  • Wprowadzenie podziału katalogowej bazy danych na Katalog i Bibliografię.
  • Możliwość samodzielnej konfiguracji wyglądu zakładki z kontem czytelnika. To znaczy ukrywanie, przypinanie i zmiana rozmiaru paneli wypożyczeń, rezerwacji i danych osobowych.
  • Dodanie możliwości przenoszenia zasobów między opisami.
  • Dodanie pola na link WWW (URL) do każdego typu opisu.
  • Wypożyczenia bezterminowe (długoterminowe).
  • Obsługa kart elektronicznych (RFID).
  • Przejście do konta czytelnika z listy zaległości i księgi inwentarzowej.
  • Uzupełnienie prezentacji opisów w OPAC o Uwagi i Strefę serii.
  • Poprawa czytelności raportu okresowego i struktury wypożyczeń.
  • Konwersja opisów kartotekowych na opisy należące do Bibliografii.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w oddzielnym dokumencie dostępnym w Strefie klienta.

Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+