Libra NET 17.0

Data wydarzenia: 2018-02-23
LibraNET

Wydaliśmy nową wersję Libra NET, a w niej m.in.:

  • Ujednolicenie formatowania dat i liczb w raportach.
  • Od tej pory, przy wejściu na konto czytelnika, zawsze pojawiać się będzie domyślnie zakładka z wypożyczeniami bieżącymi. Tj. zamknięcie konta czytelnika w momencie prezentacji zakładki „Archiwum” wypożyczeń nie będzie powodowało domyślnego wyświetlania archiwum przy kolejnym otwarciu konta czytelnika.
  • Liczniki bieżących wypożyczeń i rezerwacji w tytule zakładek w koncie czytelnika będą widoczne cały czas niezależnie od ustawień wł./wył. rezerwacji.
  • Dodaliśmy także możliwość filtrowania raportów w module „Inne” w zakładce „Raporty”. Filtrowanie po tytule i opisie każdego raportu ułatwi wyszukanie aktualnie potrzebnego raportu.
  • Dodatkowo OPAC jest teraz w pełni operacyjny w przeglądarce Safari (Apple, OS X).
Słowa kluczowe: aktualizacja, Libra NET