MOL NET+ - aktualizacja 18.0

Data wydarzenia: 2019-06-11
MOL NET+

Z przyjemnością informujemy, że wykonaliśmy dla Państwa kolejną aktualizację MOL NET+ zawierającą wiele usprawień i nowości. Wśród najbardziej oczekiwanych nowości są m.in. kolejki rezerwacji, import z pliku oraz kokpit.

Opis wybranych nowości:

  • Kolejki – w „Ustawieniach” w sekcji „Rezerwacje” mają Państwo teraz możliwość włączenia kolejek co umożliwi czytelnikom wykonanie rezerwacji niedostępnych, wypożyczonych zasobów. Po włączeniu tej opcji w module „Udostępnianie” pojawi się karta prezentująca kolejki czytelników. Osoba oczekująca w kolejce, gdy zasób stanie się dostępny, automatycznie otrzyma rezerwację na ten zasób. Informacje o kolejkach prezentowane są w kontach czytelników.
  • Import z pliku – import opisów bibliograficznych oferujących dane w formacie ISO2709 (np. KARO) w nowej karcie „Import MARC21 (ISO)” w module „Opracowanie”.
  • Kokpit – nowa karta „Kokpit” w module „Udostępnianie”, w której w graficzny sposób zebraliśmy statystyki dotyczące cyrkulacji zbiorów.
  • Punkt startowy – w „Ustawieniach” systemu dodaliśmy możliwość wyboru karty startowej „Punkt startowy”, która pojawi się jako domyślna po zalogowaniu do systemu.
  • Podgląd opisu – podgląd pełnego opisu bibliograficznego po najechaniu na ikonkę typu dokumentu w wielu tabelach w module „Udostępnianie”.
  • Linki w OPAC – w katalogu online „OPAC” w podglądzie opisu bibliograficznego kliknięcie na autora, nazwę serii czy hasło przedmiotowe spowoduje uruchomienie nowego wyszukiwania z ujęciem klikniętego elementu.
  • Podgląd wypożyczeń – dodaliśmy możliwość podglądu kto wypożyczył dany zasób w karcie „Edytuj opis” w module „Opracowanie”.
  • Wydruk zestawienia – dodaliśmy możliwość wydruku skróconej wersji zestawienia w karcie „Zestawienia” pod akcją „Podziel się”.
  • Rozwinęliśmy także konfigurację raportu „Dane osobowe czytelnika”.

Mamy nadzieję, że nowe usprawnienia przypadną Państwu do gustu.

Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+