MOL NET+ - aktualizacja 18.1

Data wydarzenia: 2019-07-23
MOL NET+

Z przyjemnością informujemy, że wykonaliśmy dla Państwa kolejną aktualizację MOL NET+, w której poprawiliśmy sprawność funkcjonowania raportów oraz zakładki „Opisy” i „Kokpit” w module Opracowanie. Dodatkowo wprowadzone zostały małe zmiany interfejsu mające na celu wzrost ergonomii pracy z systemem.

Opis wybranych nowości:

 • Szybka edycja danych czytelnika – edycja danych czytelnika jest teraz dostępna bezpośrednio z listy czytelników. W kolumnie „Akcje” pojawiła się nowa, dedykowana ikonka do szybkiej edycji. Edycja danych czytelnika wykonywana jest teraz w oknie (zamiast w karcie). Okno to można zminimalizować i powrócić do edycji w dowolnym momencie.
 • Akcje na koncie czytelnika – akcje (edycja danych, promocja, usunięcie, generowanie raportów dot. czytelnika, blokowanie/odblokowywanie konta w OPAC) usytuowane do tej pory w panelu pod uwagami dot. czytelnika, przeniesione zostały na górną belkę, dzięki czemu dostępne są teraz bez konieczności przewijania strony w niskim oknie.
 • Listy egzemplarzy w zestawieniach – dodana została możliwość przejścia do listy egzemplarzy z zestawień.
 • Większe raporty – konfiguracja raportów może zostać teraz zwinięta do lewej strony dając więcej miejsca na wygenerowany raport.
 • Szybka zmiana widoczności w OPAC – widoczność w OPAC można ustawić teraz bezpośrednio w Księdze inwentarzowej, czy w Zestawieniach klikając na ikonkę prezentującą ten status.
 • Usprawnienia w tabelkach
  • liczba zaznaczonych rekordów prezentowana jest obecnie w dolnym, prawym rogu każdej tabeli.
  • ikonka drukowania zawartości tabel przeniesiona została pod tabele, przy stronicowaniu.
 • Grupowanie maili
  • Automatycznie wysyłane maile z przypomnieniami o zaległościach zostały zgrupowane. Czytelnik otrzyma jeden mail zawierający wszystkie zaległe pozycje.
  • Podobnie z przypomnieniami o terminie oddania.
 • Wydruk zestawień w OPAC – czytelnicy mają teraz możliwość wydrukowania zestawień udostępnionych przez Państwa w katalogu on-line (OPAC).
Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+