MOL NET+ - aktualizacja 19.0

Data wydarzenia: 2019-08-29
MOL NET+

W drugiej, wakacyjnej aktualizacji dodaliśmy przede wszystkim obsługę książek z NPRC (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa). Prosimy pamiętać by oznaczać odpowiednio książki, najlepiej przed wypożyczeniem. Wówczas w raportach wypożyczeń książki będą wpadać do odpowiedniej puli. Więcej informacji poniżej i w pomocy programu.

Główne zmiany:

  • Sposób nabycia: NPRC. Dodaliśmy dedykowaną obsługę zasobów pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRC). Zasoby pochodzące z tego programu oznacza się sposobem nabycia: „NPRC”. Dzięki temu będzie można później skorzystać z zupełnie nowego raportu „Ranking tytułów” i ocenić ich popularność w bibliotece.
  • Raporty i darmowe podręczniki. Od teraz jest możliwość odfiltrowania wypożyczeń darmowych podręczników z większości raportów znajdujących się na karcie „Raporty” w gałązce „Udostępnianie”. Konkretnie nowy filtr jest w raportach: „Aktualne wypożyczenia i wszystkie zaległości”, „Raport zaległości” oraz „Raporty dla czytelników” („Karta analityczna” i „Stan wypożyczeń”).
  • Filtrowanie wypożyczeń czytelnika. Rozwinęliśmy filtr podręczników na liście wypożyczeń na karcie czytelnika. Nowy filtr ma postać „Pokaż wypożyczenia: Wszystkie / Podręczniki / Pozostałe” (wcześniej filtr był tylko dwustopniowy).

Ważne! Proszę pamiętać, żeby nadawać egzemplarzom odpowiedni sposób nabycia. Tylko wtedy funkcje związane z podręcznikami i NPRC będą działać poprawnie. Dla NPRC sposób nabycia to „NPRC”. Dla podręczników: „P-podręczniki”, „P-podręczniki MEN” lub „P-ćwiczenia”.

Z mniejszych zmian wykonaliśmy:

  • W potwierdzeniu zwrotu dodaliśmy dodatkową informację gdy zasób stał się zaległością.
  • W „Historii wiadomości” dodaliśmy dla Państwa daty nadania wiadomości.
  • W katalogu on-line dla czytelników (OPAC) zwiększyliśmy liczbę wyników na jednej stronie z 10 do 20 pozycji.
Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+