Libra NET - aktualizacja 20.2

Data wydarzenia: 2021-02-04
LibraNET

W tej aktualizacji oddajemy w ręce bibliotekarek i bibliotekarzy przede wszystkim import czytelników. Import zgodny z formatem Libry 2000, ale jednocześnie znacznie bardziej przejrzysty. Mamy nadzieję, że ułatwi to współpracę z innymi systemami używaniami przez powiązane instytucje.

  • Import czytelników – import czytelników z innych systemów (np. z systemów dziekanatowych). Nowa funkcja umożliwia przesłanie pliku XML przygotowanego wg danych z zewnętrznego systemu. Format danych jest podobnych do Libry 2000 (pliki przesyłane wcześniej do Libry 2000 powinny działać w LibraNET). Inaczej niż w starym programie import odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap można wykonać, żeby sprawdzić dane (dane czytelników zmienianie są w drugim etapie). Dane są sprawdzane i przy błędnych rekordach są szczegółowe informacje o problemach. Potem można zdecydować czy dane można zaimportować czy nie.
  • Użycie zasobów online – nowy raport, który pokazuje liczbę kliknięć w linki znajdujące się w Państwa katalogu on-line (OPAC), które prowadzą do źródeł zewnętrznych. Raport ten pozwala m.in. zbadać popularność pozycji zaimportowanych z portalu Wolne Lektury.
  • Wysyłka maili – mailowe powiadomienia o zaległościach będą teraz wysyłane przez system od godziny 7:00 rano zamiast w godzinach nocnych.

Oprócz tego pojawiły się różne mniejsze i większe poprawki zgłaszane do nas m.in. przez Strefę klienta.

Słowa kluczowe: aktualizacja, Libra NET