MOL NET+ - aktualizacja 22.0

Data wydarzenia: 2023-01-14
Miejsce wydarzenia: MOL
MOL NET+

W połowie stycznia 2023 wydaliśmy nową wersję MOL NET+. Wersja 22.0 powinna być już dostępna dla wszystkich.

Katalog dla czytelników (OPAC):

  • Nowa wersja językowa. Katalog online dla czytelników jest teraz dostępny również w języku ukraińskim.
  • Filtrowanie archiwum wypożyczeń. Czytelnicy otrzymali wygodne narzędzie do filtrowania swojej historii wypożyczeń w podglądzie konta w katalogu on-line.

Program dla biblioteki (LMS):

  • Szybsze daty urodzenia. Daty urodzenia czytelnika uzupełni się automatycznie po wprowadzeniu nr PESEL.
  • Walidacja poprawności PESEL. Poprawność PESEL jest teraz sprawdzana „na żywo”, podczas wprowadzania numeru w danych czytelnika.
  • Dodatkowe zabezpieczenie PESEL. W celu najwyższej ochrony przechowywanych w systemie numerów PESEL zostały one zaszyfrowane. Na liście czytelników pojawiała się nowa kolumna „Status PESEL”, która informuje czy czytelnik ma wprowadzony PESEL oraz czy jest on poprawny. Podgląd i edycja numeru PESEL jest wciąż możliwa w edycji danych każdego czytelnika.
  • Poprawki skontrum. Usprawniliśmy procedurę otwierania skontrum, żeby była bardziej intuicyjna (zwłaszcza wybór poprzedniego skontrum).
  • Lepszy importu czytelników z pliku (SOU). Wprowadziliśmy wykrywanie różnych nieprawidłowości w pliku i dodaliśmy więcej komunikatów. To powinno ułatwić znalezienie niepoprawnych danych i ew. poprawienie danych konkretnego czytelnika w systemie źródłowym (np. w sekretariacie).
  • Szybszy bufor Biblioteki Narodowej. Usprawniliśmy aktualizacje bufora BN. Opisy powinny pojawiać się dużo szybciej (nawet z dnia na dzień), a samo wyszukiwanie opisów w BN powinno być szybsze.
  • Stopniowe pożegnanie z kwarantanną. Możliwość wyłączenia funkcjonalności „Kwarantanny” w Ustawieniach, gdy w systemie wciąż znajdują się zablokowane zasoby. Dzięki temu zablokowane już zasoby można przywrócić do cyrkulacji zbiorów w dogodnym momencie, a nowo zwracane zasoby nie będą już przechodzić kwarantanny.
  • Inwentarz i kolumny po swojemu. Do innych tabel, które można dostosować do swoich potrzeb dołączyła tabela księgi inwentarzowej. Poprawiliśmy też ogólnie mechanizmu, który zapamiętuje ustawianą przez Państwa indywidualnie kolejność, czy szerokość kolumn. Tabele powinny się ładować szybciej.

Oprócz wyróżnionych zmian wykonaliśmy też różne mniejsze i większe poprawki dla problemów, które nam Państwo zgłaszali. Wykonaliśmy również różne poprawki wydajności w tym poprawki generowania raportów (głównie raporty okresowe), czy poprawa wydajności wyszukiwania w OPAC.

Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+