MOL NET+ - aktualizacja kwiecień 2023

Data wydarzenia: 2023-04-27
Miejsce wydarzenia: MOL
MOL NET+

Pod koniec kwietnia wydaliśmy nową wersję MOL NET+. Nowa wersja powinna być już dostępna dla naszych klientów.

Przegląd ważniejszych zmian:

  • Masowa edycja czytelników – dodaliśmy możliwość zmiany danych wielu czytelników jednocześnie. To umożliwia zmianę wielu podobnych czytelników jednocześnie – np. w szkole można masowo poprawić nazwę szkoły, można też uzupełnić brakujący kod pocztowy dla osób z tej samej dzielnicy czy miejscowości. Proszę pamiętać, że zmiana klasy i szkoły nie zmienia dotychczasowych wpisów w statystykach wypożyczeń (wypożyczenia zarejestrowane w klasie 1A pozostaną w klasie 1A nawet po masowej zmianie na 1B).
  • Raporty w formacie XLS – wprowadziliśmy możliwość generowania raportów w formacie Excela. Dzięki temu można np. pobrać i posortować raport wg numerów inwentarzowych. Generowanie XLS jest możliwe dla kliku dodatkowych raportów m.in. Stan wypożyczeń, Lista zaległości, Zestawienia.
  • Anomalie w zapamiętywaniu widoczności kolumn na liście czytelników – problem z zapamiętaniem stanu widoczności był na głównej liście czytelników, gdzie część dodatkowych kolumn pojawiała się czasem po restarcie.
  • Sygnatura egzemplarza w powiadomieniach mailowych – po postulatach naszych klientów dodaliśmy sygnaturę do niektórych powiadomień mailowych. Sygnatura pojawi się w różnych powiadomień o rezerwacjach i zaległościach.
Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+