MOL NET+ - aktualizacja maj 2023

Data wydarzenia: 2023-05-29
Miejsce wydarzenia: MOL
MOL NET+

Pod koniec maja wydaliśmy nową wersję MOL NET+. Nowa wersja powinna być już dostępna dla naszych klientów.

Przegląd ważniejszych zmian:

  • Struktura szkoły w Kokpicie – dodaliśmy nowy panel Kokpitu, który pomoże zwizualizować i uporządkować klasy i szkoły. Klasy, które mają mało uczniów, za pewne są przypadkowe i powinno się je poprawić (np. literówki w nazwie). Nowy wykres i tabela pozwoli łatwiej odnaleźć konta dzieci „zagubione” w przypadkowych klasach. Funkcja nie jest dostępna w Windows XP.
  • Przejście na pełny ekran w LMS – na górnym pasku ekranu dodaliśmy przycisk umożliwiający przejście do trybu pełnego ekranu. Otrzymywaliśmy zgłoszenia o zbyt małej ilości miejsca i wiemy też ze statystyk, że w niektórych bibliotekach stosunkowo częste są małe ekrany (część osób używa też laptopów, które są przeskalowane). Przycisk umożliwi rozszerzenie panelu zarządzania dla bibliotekarzy (LMS) na cały ekran. Powiększenie na cały ekran powinno dać dodatkowo około 150 pikseli obszaru roboczego. Funkcja nie jest dostępna w Windows XP.
  • Poprawki statystyki objętości zasobów – poprawiliśmy raport statystyki objętości zbiorów, zwłaszcza jego wydajność i odporność na nietypowe wartości wpisane w opisie książki (pole MARC 300$a, czyli objętość). Przypominamy, że raport zlicza książki, które mają więcej niż 49 stron objętości (raport dla SIO).
Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+