Libra NET - aktualizacja wrzesień 2023

Data wydarzenia: 2023-09-07
Miejsce wydarzenia: MOL
LibraNET

Z przyjemnością informujemy, że wydaliśmy nową wersję Libra NET. Wrześniowa edycja wersji 22.1 powinna być już wdrożona na wszystkich serwerach i dostępna dla wszystkich bibliotekarzy i bibliotekarek.

Przegląd ważniejszych zmian:

  • Przeglądanie wszystkich wypożyczeń – dodaliśmy nową kartę z wypożyczeniami bieżącymi i archiwalnymi. Karta umożliwi przeglądanie (w tym filtrowanie!) wszystkich wypożyczeń. Jest to podobny widok jak dla pojedynczych czytelników, ale tutaj w jednym miejscu są wszyscy czytelnicy biblioteki. Dostępne są też niektóre operacje na wypożyczeniach i możliwość przejścia do konta czytelnika.
  • Zmiany w rankingu czytelników – poprawiliśmy ranking czytelników, co może nieco zmienić dotychczasowe rankingi. Z jednej strony ukrywane będą dane byłych czytelników. Z drugiej strony zmiana danych czytelnika w trakcie roku nie powinna mieć już znaczenia.
  • Zmiana limitu przy masowym ubytkowaniu – rozszerzyliśmy możliwość masowego ubytkowania z 50 na 100 egzemplarzy jednocześnie.
  • Usprawnienie obsługi klawiatury w OPAC – poprawiliśmy działanie klawiatury w menu logowania i rejestracji. Dodaliśmy możliwość prostszego pominięcia górnego menu oraz filtrów wyszukiwania za pomocą specjalnych linków (linki pojawiają się po wciśnięciu klawisza TAB).
Słowa kluczowe: aktualizacja, Libra NET