MOL NET+ - aktualizacja wrzesień 2023

Data wydarzenia: 2023-09-02
Miejsce wydarzenia: MOL
MOL NET+

Na początku roku szkolnego wydaliśmy nową wersję MOL NET+. Nowa wersja powinna być już dostępna dla naszych klientów.

Przegląd ważniejszych zmian:

  • Przeglądanie wszystkich wypożyczeń – dodaliśmy nową kartę z wypożyczeniami bieżącymi i archiwalnymi. Karta umożliwia przeglądanie (w tym filtrowanie!) wszystkich wypożyczeń. Jest to podobny widok jak dla pojedynczych czytelników, ale tutaj w jednym miejscu są wszyscy czytelnicy biblioteki. Dostępne są też niektóre operacje na wypożyczeniach i możliwość przejścia do konta czytelnika.
  • Zmiany w rankingu czytelników – poprawiliśmy ranking czytelników, co może nieco zmienić dotychczasowe rankingi. Z jednej strony ukrywane będą dane byłych czytelników. Z drugiej strony zmiana danych czytelnika w trakcie roku nie powinna mieć już znaczenia.
  • Zmiana limitu przy masowym ubytkowaniu – rozszerzyliśmy możliwość masowego ubytkowania z 50 na 100 egzemplarzy jednocześnie.
  • Poprawki faktur i e-wypożyczeń Nowej Ery – poprawiliśmy funkcjonowanie e-wypożyczeń oraz obsługę faktur w module zamówień z wydawnictwa Nowa Era. Aktualizacje danych dla zamówień zostały wdrożone jeszcze w sierpniu, więc nawet jeśli wykonywali Państwo wypożyczenia przed rozpoczęciem roku szkolnego, to i tak powinno wszystko działać.
  • Poprawki obsługi klawiatury w OPAC – dodaliśmy możliwość prostszego pominięcia górnego menu oraz filtrów wyszukiwania za pomocą specjalnych linków (linki pojawiają się po wciśnięciu klawisza TAB).
Słowa kluczowe: aktualizacja, MOL NET+