Libra NET - aktualizacja 19.1

Data wydarzenia: 2020-01-31
LibraNET

Z przyjemnością informujemy, że wykonaliśmy dla Państwa kolejną aktualizację Libra NET. W tej aktualizacji poprawialiśmy wykonaliśmy sporo poprawek związanych ze stabilnością programu (m.in. odpornością na nietypowe dane). Wprowadziliśmy również parę zupełnie nowych funkcji (o czym poniżej). Proszę pamiętać, żeby zgłaszać wszelkie problemy przez Strefę klienta.

Proszę zwrócić uwagę, że zmiany wprowadzamy w turach. Wszystko po to, żeby maksymalnie skrócić przerwy. Zależnie od tego na jakim serwerze jest Państwa instalacja mogli dostać nową wersję innego dnia, ale do końca stycznia wszyscy powinni już korzystać z najnowszej wersji.

Główne zmiany:

  • Synchronizacja BN. Możliwość podjęcia decyzji czy pobierany z Biblioteki Narodowej opis bibliograficzny ma być uaktualniany zgodnie ze zmianami w Bibliotece Narodowej (automatycznie synchronizowany), czy pozostawiony do dowolnej edycji. To duża i skomplikowana funkcja, więc wprowadzamy ją stopniowo (informację o włączeniu jej dostaną Państwo w osobnej wiadomości).
  • Rezerwacje bibliotekarskie. Wprowadziliśmy możliwość wykonywania rezerwacji w imieniu czytelnika. Można to zrobić po wejściu na jego konto, w panelu „Rezerwacje”.
  • Nowy raport „Ranking tytułów”. Raport pozwala zbadać popularność obecnych w bibliotece tytułów. Liczymy na to, że raport będzie pomocny m.in. przy rozliczaniu się z zakupów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRC). Proszę zwrócić uwagę, że raport jest filtrowany według daty wpisu egzemplarzy. Można jednak wyłączyć filtrowanie po dacie i wówczas otrzyma się pełny ranking najpopularniejszych tytułów.
  • Masowe akcje na zeszytach czasopism. Możliwość wykonywania akcji masowych na czasopismach: edycja, usuwanie oraz odznaczanie.
  • Liczba egzemplarzy w indeksach opisów. Możliwość podliczenia egzemplarzy danego tytułu w module „Opracowanie”, zakładce „Opisy” poprzez kliknięcie na ikonkę 'sumy' przy każdym prezentowanym indeksie.
Słowa kluczowe: aktualizacja, Libra NET