Libra NET - aktualizacja 20.0

Data wydarzenia: 2020-06-29
LibraNET

Z przyjemnością informujemy, że wykonaliśmy dla Państwa kolejną aktualizację Libra NET. W tej aktualizacji dodaliśmy między innymi obsługę kwarantanny dla książek. Przypominamy o zaleceniach Biblioteki Narodowej by poddawać książki parodniowej kwarantannie (w związku z epidemią COVID-19). Fizycznie chodzi o odłożenie książek na osobny regał lub do osobnych pudeł. W programie książki będą automatycznie zablokowane po zwrocie (o ile taka opcja jest włączona). Program ułatwi też sprawdzenie kiedy książka powinna wrócić do obiegu.

Główne zmiany:

 • Kwarantanna – możliwość nakładania kwarantanny na zasoby zwracane przez czytelników do biblioteki.
  • W module „Ustawienia” mogą Państwo skonfigurować obsługę kwarantanny (blokowania) zasobów.
  • Zablokowane zasoby nie mogą być wypożyczone ani zarezerwowane.
  • W ustawieniach można podać liczbę dni, przez które zasób będzie blokowany.
  • Zasoby są automatycznie blokowane po zwrocie.
  • Zasoby zablokowane muszą być ręcznie odblokowane (karta „Zasoby zablokowane” w module „Udostępnianie”). Zasoby po kwarantannie są oznaczone na zielono.
 • Okładki – możliwość dodania okładki, które prezentowana będzie w katalogu on-line dla czytelników.
  • Okładkę można dodać do opisu bibliograficznego poprzez wpisanie linku do obrazka w polu „Adres URL okładki”.
  • Pole to jest w sekcji „Strefa wydania i opis fizyczny”.
  • Uwaga! Zalecamy podawanie wyłączenia adresów nad którymi biblioteka ma pełną kontrolę. W przeciwnym wypadku obrazek może zostać usunięty bez wiedzy biblioteki.
  • Używanie niektórych obrazków bez zezwolenia może naruszać prawa autorskie.
 • Liczba wypożyczeń według typu czytelnika – możliwość zdefiniowania limitu wypożyczeń jest w „Ustawieniach” systemu w sekcji „Wypożyczenia”.
  • Nieuzupełnione ustawienie oznacza brak limitu na liczbę bieżących wypożyczeń.
  • Ustawiony limit na liczbę wypożyczeń ma charakter informacyjny, gdyż pozostawia do Państwa decyzji czy wykonać wypożyczenie ponad ustalony limit poprzez pokazanie odpowiedniego komunikatu.
 • Rezerwacje ponad limit – możliwość pominięcia limitu dla rezerwacji bibliotekarskich.
  • Ustawiony limit rezerwacji ma dla Państwa również charakter informacyjny.
  • W panelu „Rezerwacje” (w koncie czytelnika) będzie teraz informacja o przekroczeniu limit i możliwość decyzji, czy mimo to zarezerwować książkę.
  • Czytelnik nie ma możliwości pominięcia limitów (tak jak dawniej).
 • Wykresy w raportach – wybrane raporty zostały uzupełnione o prezentację graficzną (opcjonalną).
  • „Raport struktury wypożyczeń” – wykres kołowy liczby wypożyczeń wg typu czytelnika.
  • „Ranking czytelników” – wykres kołowy z liczbą wypożyczeń poszczególnych czytelników.
  • „Ranking tytułów” – wykres kołowy z liczbą wypożyczeń danego tytułu i z liczbą egzemplarzy danego tytułu.
Słowa kluczowe: aktualizacja, Libra NET