Libra NET - aktualizacja 20.1

Data wydarzenia: 2020-09-30
LibraNET

Wykonaliśmy aktualizację systemu Libra NET, a w niej:

  • Kategorie statystyczne i raport dzienny – nowe raporty dzienne pozwolą Państwu sprawdzić informację o dziennej liczbie wypożyczeń, liczbie czytelników przerejestrowanych oraz liczbie wizyt konkretnego dnia miesiąca.
  • WCAG i dostępność – wprowadziliśmy poprawki związane z WCAG 2.1 dla katalogu OPAC. Katalog powinien być teraz w pełni zgodny z nową normą WCAG.
  • Numer albumu – biblioteki akademickie mają teraz możliwość uwidocznienia „Numeru albumu” na liście czytelników. Dzięki temu łatwiejsze będzie wyszukiwanie studentów.
  • Nazwy roczników – zainwentaryzowany rocznik jest prezentowany w katalogu OPAC za pomocą nazwy rocznika (zamiast samego numeru inwentarzowego).

Oraz inne poprawki, w szczególności zwiększenie wydajności systemu Libra NET.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół MOL

Słowa kluczowe: aktualizacja, Libra NET