Libra NET - aktualizacja listopad 2023

Data wydarzenia: 2023-11-29
Miejsce wydarzenia: MOL
LibraNET

Z przyjemnością informujemy, że wydaliśmy nową wersję Libra NET. Listopadowa edycja wersji 22.1.12 powinna być już wdrożona na wszystkich serwerach i dostępna dla wszystkich bibliotekarzy i bibliotekarek.

Przegląd ważniejszych zmian:

  • Poprawa wydajności wypożyczeń. Wypożyczenia, zwłaszcza w trybie z potwierdzeniem, powinny działać szybciej.
  • Poprawa działania wypożyczeń czasopism. Sprawdzanie statusu roczników czasopisma powinno być dokładniejsze, zwłaszcza w historii wypożyczeń rocznika.
  • Sprawdzanie kodów kreskowych. Wprowadziliśmy sprawdzanie kodów kreskowych w różnych miejscach programu. Kody będą sprawdzane przy edycji, co powinno wyeliminować pomyłki przy ręcznym wpisywaniu kodów. W szczegółach opisujemy to w pomocy, ale w ogólności kod kreskowy powinien mieć 8 znaków lub więcej.
  • Sposób wyboru księgi inwentarzowej. Zmiana księgi inwentarzowej będzie dostępna za pomocą bardziej standardowego menu rozwijanego. Menu powinno być bardziej stabilne i będzie teraz wyraźniejsze.
  • Uporządkowanie ikon akcji w tabelach. Niektóre akcje w tabelach mogły czasem dziwnie się wyświetlać (zwłaszcza akcje na liście skontrum i akcja wypożyczeń długoterminowych). Uporządkowaliśmy te akcje, żeby zachowanie było bardziej intuicyjne.
Słowa kluczowe: aktualizacja, Libra NET